licvinskaja muzyka


Here is a brief list of some Litvanian books. We will post the full texts of some of them within the next month. Also you can order some of the listed books from Virtualnaja Kniharnia Kraj.Org. Besides, the full texts for some of the books are available in Belarusian language from Bielaruskaja Paliczka. If you want to be notified about updates on this page, write an email to litvania@europemail.com.

Mikola Jermalovicz
Pa Sladoch Adnaho Mita
A fundamental historical work. To be published here in Litvanian language in November.
Henadz Sahanovicz
Ajczynu Svaju Baroniaczy
Kanstantyn Astroz^ski
(1460 - 1530)
From "Famous Belarusians" series. To be published here in Litvanian language in November.
Jazep Jucho, Uladzimier Jmialjanczyk
"Naradziw sia Ja licvinam..."
Tadevusz Kasciuszka
From "Famous Belarusians" series. To be published here in Litvanian language in November.
Aliaksandar Bielski
Vialikaje mastactva artyleryji
Kazimir Siemianovicz
From "Famous Belarusians" series. To be published here in Litvanian language in November.
Halina Dzierbina
Prava ji siamja w Bielarusi
epochi Renesansu

To be published here in Litvanian language in November.
Michas Hryhorjaw
Vojska VKL ad Sasaw da Kasciuszki
U knizie pryciedzienyja histarycznyja rekanstrukcyji vajskovaha ambundaravannia kanca 18 stahodzdzia.
Vilnia w Bielaruskaj paeziji U knihu wluczanyja vierszy, piesni, paemy, prysvieczanyja Vilni -- ad narodnych piesen i starzytnych baladaw da klasycznych dy suszasnych tvoraw. To be published soon.
VKL. Bielaruska-litowska-polski dyjaloh. Artykuly, esse, hutarki bielaruskich, polskich dy lietuviskich awtaraw, prysvieczanyja stalicy Vialikaha Kniastva Litwoskaha Vilni, a taksama roznym pohladam na supolnuju historyju w VKL dy Rzeczy Paspalitaj. To be published soon.