Licvinskija Apytanni


Here we will provide forms for voting on linguistic questions, mostly on Lacinka (Latin script) usage, because so far there are no official contemporary standard and we would like to know Your preferences. The first four questions: 1) transliteration of non-syllabic U; 2) H vs. G; 3) reflexive particle: together or seprately; 4) X or KS in borrowed words. These questions will be "hanging" here for about a month, and then we'll compile a report.

Tutaka my budzma vystawlac na halasavannie linguistycznyja pytanni, halownym czynam pra uzyvannie Lacinki z toj pryczyny, szto adzinaha standarta pakul nie jisnuje, ji my choczam viedac vaszy husty. Pierszyja czatyry pytanni: 1) u nieskladovaje; 2) H albo G; 3) -sia: asobna ci razam; 4) X albo KS u zapazyczanniach. Hetyja pytannie buduc "vidiec" tuta kala miesiacu, a potym my zrobim analityczny rapart.

U nieskladovaje
Jakoj litaraj lepsz za wsio vyznaczac u nieskladovaje?

Litaraj U z ryskaj (u^) ci prosta litaraj u (kali niama specyjalnaj litary)
Litaraj W va usich vypadkach
U zapazyczanych -- W (jak web), u naszych -- u^
Jinszy varyjantBiahuczyja vyniki
H vs G
Jak vyznaczac napisannie H dy G?

Zawsiody pisac H
Zawsiody pisac G
Ulasna bielaruskija z H, zapazyczanyja z G (kali tak pisacca u movie-aryhinale)
Treba stvaryc Artahrficzny slownikBiahuczyja vyniki
Reflexiwny kanczatak -sia
Jak treba pisac refleksiwny kanczatak -sia?

Asobna. Heta pa-eurapejsku, heta pryhoza.
Razam. Heta histaryczna aprawdana.
Razam, kab nie paruszac pryncyp vakalnasci
Dla mianie heta nie istotna.Biahuczyja vyniki
X vs. KS (Kseraks vs. Xerax)
Jak treba pisac spaluczennie KS u zapazyczanych slovach?

litaru X. Zachowvac aryhinalny pravapis.
Spaluczennie KS. U licvinskaj movie X niama.
Tolki va ulasnych nazvach (napryklad Xerox).
Mianie nie klapocic hetaje pytannieBiahuczyja vyniki

If you want to explain further why you made your choices or/and propose more questions, please, fill out this form.

Kali vy zadajecie bolsz padarabiazna rastlumaczyc, czamu vy vybrali toj ci jinszy punkt, albo majecie dadatkovyja pytanni, kali laska, papownicie formu dla vodhukaw:

What is your name? Jak Pana (Paniu) kliczuc?

Where are you from? Adkul Pan (Pani) pachodzie?

E-mail address? Vasza E-Mail adresa?


Your Comments and Quesitons? Vasz kamentar i pytanni?