Licvinskija Apytanni


Recz Paspalitaja W Suczasnym Razumienni
Naprykancy XX stahoddzia, jak-by Vy acanili rolu dziarzawnaha utvarennia Reczy Paspalitaj?

Heta byw prahresiwny zviazak pamiz Litvoj dy Polszczaj, jak ciapier EuroUnion.
Heta byw sztuczny zviazak, vynikam jakoha byla palanizazyja licvinkaw, jak ciapier sajuz Bielarusi ji Rasieji.
Heta byla histarycznaja niebchodnasc, kab zmahac sia suproc Maskoviji
Na hetkaje skamplikavanaje pytannie nia mozna adkazac u czorna-bielych kolerach.biahuczyja vyniki
Najuplyvovy Kniaz
Chto, na Vaszu dumku, byw najuplyvovym Vialikim Kniaziem?

Vitawt
Hedymin
Mindouh
Vojszalak
Trajdzien
Jahajla
Algerd
KejstutBiahuczyja vyniki

Also you can see our linguistic votings: Jak pisac U nieskladovaje.